Συνάδελφοι

Το θέμα των επερχόμενων εξοντωτικών αυξήσεωνς στα ασφάλιστρα του ΤΣΜΕΔΕ απασχόλησε την Διοικούσα Επιτροπή και εν τέλει την Αντιπροσωπεία του Τμήματος, η οποία με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφασή της προχώρησε στο κάτωθι ψήφισμα, το οποίο κοινοποιήθηκε επίσης στον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας και στα Περιφερειακά Τμήματα.

ΨΗΦΙΣΜΑ