ΨΗΦΙΣΜΑ


Η Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας του Τ.Ε.Ε., που συνήλθε σήμερα στις 28 Μαΐου 2003, εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στο σχέδιο νόμου για τις μελέτες του Δημοσίου και παροχή άλλων Υπηρεσιών, που κατέθεσε η Κυβέρνηση για ψήφιση στη Βουλή, και το απορρίπτει συνολικά για τους παρακάτω λόγους:

• Οδηγεί στον αφανισμό χιλιάδες μικρούς και μεσαίους μελετητές. Οι μεγάλες μελετητικές και εργοληπτικές επιχειρήσεις θα κυριαρχήσουν απόλυτα σ' όλο τον χώρο των Δημοσίων Έργων.

• Καταργεί τον Κώδικα Προδιαγραφών και Αμοιβών των μηχανικών, καταργεί το κατώτερο όριο αμοιβών και το αντικαθιστά με την οικονομική προσφορά σαν κριτήριο επιλογής του αναδόχου.

• Παρακάμπτει τις Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες σαν εποπτικό μηχανισμό και εκχωρεί τέτοιες αρμοδιότητες σε ιδιωτικά συμφέροντα.

• Επιβάλλει αδιαφανείς διαδικασίες και κριτήρια ανάθεσης των μελετών.

• Καταργεί την εντοπιότητα που αφορά πτυχία μικρών τάξεων, κάνοντας απαγορευτική την απασχόληση με το επάγγελμα του μελετητή των νέων μηχανικών και παρακάμπτει τα όποια κίνητρα υπήρχαν για την ανάπτυξη του μελετητικού δυναμικού της περιφέρειας.

• Χορηγεί μελετητικά πτυχία και στους αποφοίτους των Τ.Ε.Ι..

• Αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο μια μικρή μελέτη με τις μελέτες εκατοντάδων εκατομμυρίων.

Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις που οργανώνει το Τ.Ε.Ε. με το σύνολο των φορέων των μηχανικών, απαιτώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου και την επανασύνταξή του με την ουσιαστική συμμετοχή του Τ.Ε.Ε., με στόχο ένα νόμο που θα κατοχυρώνει τα δικαιώματα των μηχανικών, θα βελτιώνει την ποιότητα των μελετών και θα υπηρετεί την ανάπτυξη της Χώρας.