ΨΗΦΙΣΜΑ

Της Γ. Σ.  των μελών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ – Τμήματος Νομού Αιτ/νίας

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ ( Αστικών Στερεών Αποβλήτων ) ΣΤΟ Ν. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ


Ο αυξανόμενος καταναλωτισμός στις ανεπτυγμένες κοινωνίες  αυξάνει την παραγωγή αποβλήτων και η σωστή διαχείρισή τους αποτελεί  ένα από τα σημαντικότερα  προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες κοινωνίες ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά.

Στο Νομό Αιτωλ/νίας το πρόβλημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων είναι πλέον αρκετά οξύ λόγω έλλειψης των απαραίτητων υποδομών και οργάνωσης.

Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα περισυλλογής, αποκομιδής, επεξεργασίας και διάθεσης  για όλα τα στερεά  απόβλητα ( ογκώδη , οικιακές συσκευές, αδρανή απόβλητα, επικίνδυνα απόβλητα ).

Τα αστικά στερεά απόβλητα οδηγούνται χωρίς καμιά επεξεργασία στις χωματερές και σε παράνομους και ανεξέλεγκτους σκουπιδότοπους, ενώ τα στερεά απόβλητα για τα οποία δεν προβλέπεται σύστημα και χώρος διάθεσης οδηγούνται σε ανεξέλεγκτους σκουπιδότοπους , αλλά κυρίως σε ποτάμια και ρέματα και εκτός του ότι μολύνουν τα νερά, δημιουργούν και κινδύνους για αποφράξεις και πλημμύρες .

( με εξαίρεση την ευρύτερη περιοχή Μεσολογγίου όπου πρόσφατα ξεκίνησε  η λειτουργία του ΧΥΤΑ Μεσολογγίου )

Θεωρούμε ότι η υπάρχουσα κατάσταση διαχείρισης των αποβλήτων στο Νομό και ειδικά των ΑΣΑ ( Αστικών Στερεών Αποβλήτων ), είναι απαράδεκτη και εγκληματική για το περιβάλλον και το μέλλον του τόπου και δεν μπορεί να συνεχισθεί.

Η ουσιαστική αντιμετώπιση του προβλήματος πρέπει να βασίζεται στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης για όλα τα στερεά απόβλητα και συγκεκριμένα:

 • Το σύστημα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα συνολικό σχεδιασμό για τη διαχείριση όλων των ειδών αποβλήτων στην περιοχή ( στερεά, υγρά, αέρια ).
 • Εφαρμογή συστήματος περισυλλογής - αποκομιδής που να καλύπτει με πληρότητα όλες τις περιοχές του Νομού και όλες τις πηγές και τα είδη  στερεών αποβλήτων.
 • Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης στερεών αποβλήτων για  την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους και τη μείωση του συνολικού όγκου των αποβλήτων που θα οδηγούνται τελικά στους ΧΥΤΑ.
 • Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων για την ασφαλή διάθεση των αποβλήτων και την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.
 • Να δίδεται μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα.
 • Οι προτεινόμενες λύσεις να είναι κοινωνικά αποδεκτές και να εξασφαλίζουν την κοινωνική συμμετοχή.

Είμαστε αντίθετοι στην ταφή του συνόλου των αποβλήτων χωρίς καμιά αξιοποίησή τους .

Θεωρούμε ότι ένα ορθολογικό σύστημα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και των ΑΣΑ ( Αστικών Στερεών Αποβλήτων ) στο Ν. Αιτωλ/νίας, πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 • Διαχωρισμός των αξιοποιήσιμων απορριμμάτων στην πηγή και χωριστή συλλογή. Μεταφορά σε μονάδες διαλογής και αποστολή των ανακυκλώσιμων υλικών τους σε μονάδες ανακύκλωσης.
 • Χωριστή συλλογή ογκωδών στερεών αποβλήτων και διαλογή των αξιοποιήσιμων.
 • Διαχωρισμός των Επικίνδυνων αποβλήτων και ειδική επεξεργασία ή διάθεση.
 • Ανάκτηση υλικών και ενέργειας (όπου είναι δυνατό), κομποστοποίηση  οργανικού κλάσματος.
 • Υγειονομική ταφή του μη αξιοποιήσιμου κλάσματος σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ)
 • Δημιουργία Χώρων Ταφής – Απόθεσης Αδρανών.

Με το συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων το υπόλοιπο των Στερεών Αποβλήτων που οδηγείται προς τελική διάθεση ( υγειονομική ταφή )  περιορίζεται σημαντικά, μειώνοντας ανάλογα και το απαιτούμενο μέγεθος του ΧΥΤΑ , μετατρέποντας ουσιαστικά τον ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ ( Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων ), με αποτέλεσμα τη μείωση του απαιτούμενου όγκου του ΧΥΤΑ  καθώς και τη μείωση του κόστους  κατασκευής και λειτουργίας  του.

Η ορθολογική διαχείριση όλων των αποβλήτων και η προστασία του περιβάλλοντος , αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για το  Νομό Αιτ/νίας που είναι πλούσιος σε φυσικούς πόρους και ο πλουσιότερος σε υδάτινο δυναμικό νομός της Χώρας .

Οι φυσικοί πόροι για το νομό μας, που υστερεί σημαντικά σε ανάπτυξη, είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα για την έξοδό του από την απομόνωση και την είσοδό του σε μια αναπτυξιακή πορεία, βασιζόμενη εκτός των άλλων και στον πολυθεματικό τουρισμό και την διατροφική γεωργία.

Η δημιουργία ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ με την εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στην κατασκευή και λειτουργία τους, είναι μια ασφαλής και αποδεκτή μέθοδος για την διάθεση του μη αξιοποιήσιμου κλάσματος των Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

Το ΤΕΕ – Τμ. Αιτωλ/νίας συμφωνεί με το σχεδιασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  Αιτωλ/νίας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  για την δημιουργία 4 ΧΥΤΑ στο Ν. Αιτωλ/νίας . Περιφερειακά και ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές από τους ΧΥΤΑ θα πρέπει να κατασκευασθούν σταθμοί προσυγκέντρωσης – μεταφόρτωσης  ( για τα ΑΣΑ , τα ογκώδη λοιπά στερεά και τα επικίνδυνα ) για τη μείωση του κόστους περισυλλογής – αποκομιδής .

Καλούμε

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμβάλουν εποικοδομητικά στην υλοποίηση του προγράμματος κατασκευής των προβλεπόμενων ΧΥΤΑ και προχωρώντας   με  γοργούς ρυθμούς, ώστε να μην χαθεί η προβλεπόμενη χρηματοδότηση των έργων.

Επίσης οι Δήμοι θα πρέπει να προγραμματίσουν μετά την κατασκευή και λειτουργία των ΧΥΤΑ  τον καθαρισμό και αποκατάσταση των χώρων  ανεξέλεγκτης  απόθεσης σκουπιδιών.

 

Αγρίνιο 16-9-2008