Ανάρταται ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας όπως αυτό κατά πλειοψηφία εψηφίσθη, σχετικό με τον Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 4046/2012 και άλλες διατάξεις», κατά την έκτακτη συνεδρίαση η οποία έλαβε χώρα την 30η Μαρτίου 2014. Το ψήφισμα έχει ως εξής:  

ΨΗΦΙΣΜΑ