Συνάδελφοι

Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Σπίρτζη Χρήστο στάλθηκε επιστολή σχετικά με το θέμα των φωτοβολταϊκών και την δήλωση του Προέδρου της ΕΑΣ Αγρινίου. Η επιστολή έχει ως εξής:

"Συνάδελφε Πρόεδρε

Το θέμα της επένδυσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υποψήφιους επενδυτές και ειδικότερα από αυτούς που φέρουν την ιδιότητα του αγρότη απασχόλησε για δεύτερη φορά την Δ.Ε. του Τμήματος.

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας έγκαιρα, έγκυρα και με πληρότητα είχε προχωρήσει σε ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού (αγροτών και μη) τόσο με Δελτίο Τύπου εκδοθέν στις 30-8-2010 (συν. 1) αλλά και με διοργάνωση ημερίδας με αυτό το θέμα στις 25-9-2010 και αυτό γιατί στην περιοχή είχαν εντοπιστεί φαινόμενα παραπληροφόρησης και χειραγώγησης. Σημειώνεται ότι η ενημέρωση εκτός των άλλων ως στόχο (διατυπωμένο) είχε την διάχυση της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης (μελέτη – επίβλεψη – κατασκευή) προς όλους τους συναδέλφους Μηχανικούς.

Παρόλα αυτά οι υποψήφιοι επενδυτές αγρότες και ειδικότερα της περιοχής Αγρινίου στην συντριπτική τους πλειοψηφία κινήθηκαν μέσω ΕΑΣ Αγρινίου, η οποία είχε συμβληθεί με μεγάλο Τεχνικό Γραφείο των Αθηνών.

Ο Πρόεδρος της τοπικής ΕΑΣ Αγρινίου επειδή έχουν προκύψει διάφορα εύλογα ερωτήματα (που δύσκολα έχουν πειστική απάντηση) από υποψήφιους επενδυτές και όχι μόνο , δήλωσε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ότι στην περιοχή «δεν υπήρχε τεχνογνωσία» απαξιώνοντας αλλά και προσβάλλοντας το σύνολο των συναδέλφων της περιοχής, αλλά και το ΤΕΕ αφού ουδέποτε ζήτησε ενημέρωση από το Τμήμα προς τούτο , αλλά παρέβλεψε και αυτή στην οποία υπεύθυνα και με πληρότητα είχε προβεί προς όλους τους εμπλεκόμενους το Τμήμα μας.

Προς τούτο απεφασίσθη από την Δ.Ε. να προβούμε (17-3-2011) σε δεύτερο Δελτίο Τύπου (συν. 2) με το οποίο διαμαρτυρόμαστε εντόνως και καταγγέλουμε τόσο την δήλωση του Προέδρου της ΕΑΣ Αγρινίου όσο και την εν γένει μειωτική και απαξιωτική του στάση απέναντι στο ΤΕΕ.

Συνάδελφε Πρόεδρε

  • Επειδή οι συνάδελφοι Μηχανικοί της περιοχής και όχι μόνο, θεωρούν ανεπίτρεπτο το γεγονός.
  • Επειδή οι Νέοι Συνάδελφοι με αγωνία αλλά και διαμαρτυρόμενοι διατυπώνουν ανάλογα ερωτήματα και με περισσότερη ένταση , ζητώντας ταυτόχρονα την προστασία του ΤΕΕ.
  • Επειδή με αυτό τον τρόπο για άλλη μια φορά ο Τεχνικός Κόσμος της Περιφέρειας τόσο έντονα δοκιμαζόμενος οικονομικά , νιώθει απροστάτευτος καθώς αναίτια και με έντεχνα μεθοδευμένο τρόπο, μεγάλο κύκλο εργασιών τον έχει στερηθεί.
  • Επειδή με την δήλωση του Προέδρου της ΕΑΣ Αγρινίου προσβάλλεται το κύρος των Μηχανικών και το Τεχνικό Επιμελητήριο ως θεσμός.
  • Επειδή το ζήτημα έχει σαφώς επίπονες κοινωνικές προεκτάσεις , οι οποίες πρέπει να ανασχεθούν και το φαινόμενο να σταματήσει.

Θεωρούμε

ότι είναι αναγκαίο το όλο ζήτημα να εξεταστεί από την Δ.Ε. του ΤΕΕ και σε κάθε περίπτωση να καταγγελθεί έντονα και από μέρους σας η δήλωση του Προέδρου της ΕΑΣ Αγρινίου καθώς και η εν γένει στάση αυτού, η οποία προσβάλλει και απαξιώνει το κύρος των Μηχανικών αλλά και γενικότερα τον Τεχνικό Κόσμο.

Επίσης έχει διατυπωθεί η βούληση της Δ.Ε. του Τμήματος να εξεταστεί και το νομικό μέρος του ζητήματος, τόσο ως προς το ότι οι ΕΑΣ ανά την Χώρα, «αναλαμβάνουν» τις μελέτες, αλλά και ως προς αυτή καθ΄αυτή την δήλωση του Προέδρου της ΕΑΣ Αγρινίου".