Συνάδελφοι

Αναρτώνται οι θέσεις του Τμήματος όπως αυτές ψηφίστηκαν ομόφωνα απο την Δ.Ε. του Τμήματος κατά την  19η/6-10-2011 σύγκλισή της και που αφορούν τον νέο Νόμο περί έκδοσης των οικοδομικών αδειών.

Η διαμόρφωση και εισήγηση των θέσεων έγινε απο τριμελή επιτροπή που απαρτίζονταν απο τους συναδέλφους Αλεξόπουλο Παντελή, Κανάτα Δημήτριο και Τσιρογιάννη Αριστείδη. 

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ