Συνάδελφοι

Κατόπιν οχλήσεων αλλά και ερωτημάτων που τίθενται απο συναδέλφους σχετικά με την σύνταξη μελετών απο αποφοίτους ΤΕΙ στάλθηκε σχετική επιστολή προς τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Η επιστολή έχει ως εξής:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ