Συνάδελφοι

σχετικά με το θέμα της ανάπλασης του Πάρκου ο Πρόεδρος κ. Ρόκος Κωνσταντίνος προέβη στην εξής δήλωση:

ΔΗΛΩΣΗ