ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ. Α.   ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (18-7-2014)

 

Αναρτάται επιστολή που εστάλη στον γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου σχετική με το πρόβλημα λειτουργίας του εν λόγω Σ.Α. το oποιο εξακολουθεί να συνεδριάζει sτην Πάτρα και όχι στην Αιτωλοακαρνανία όπως αυτό εξάλλου προβλέπεται.

Η επιστολή έχει ως εξής :

ΕΠΙΣΤΟΛΗ