Κατόπιν της παρέμβασης η οποία έγινε από το Τμήμα μας, σχετικά με την λειτουργία του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Αιτωλοακαρνανίας, μέσω της επιστολής που στάλθηκε από τον Πρόεδρο κο Ρόκο Κων/νο προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κο Διδασκάλου Γεώργιο ακολούθησε συνάντηση μεταξύ των για περαιτέρω ενημέρωση και λύση του προβλήματος. Η συνάντηση πραγματοποιήθη την Τρίτη 22-7-2014 στην Πάτρα.

Ο Γενικός Γραμματέας συμφώνησε όχι μόνο για την ύπαρξη της αναγκαιότητας, το Σ.Α. να συνεδριάζει στην Αιτωλοακαρνανία, αλλά και το ότι το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί όσο πιο άμεσα γίνεται.

Για το λόγο αυτό γίνονται ήδη από πλευράς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ενέργειες ώστε οι συνεδριάσεις του Σ.Α Αιτωλοακαρνανίας να πραγματοποιούνται πλέον στο Μεσολόγγι και όχι στην Πάτρα.