Συνάδελφοι

Σύμφωνα με εξαγγελίες του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σταθάκη αναμένεται η παράταση της ισχύος του Ν. 4178/2013 για την αυθαίρετη δόμηση κατά τρείς μήνες.