Αναρτώνται οι παρατηρήσεις - προτάσεις του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας επι του υπο διαβούλεση σχεδίου Π.Δ. : "Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γής", οι οποίες διαβιβάστηκαν και προς τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταθάκη Γεώργιο.