ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Ταυτόχρονα με το Δελτίο Τύπου στο οποίο προέβη το τμήμα μας (Περιφ. Τμήμα Τ.Ε.Ε. Ν. Αιτωλ/νίας) με θέμα τα φωτοβολταϊκά, ενημερώσαμε με έγγραφό μας και το Εμπορικό Επιμελητήριο, καθώς οχλήσεις υπήρχαν και για το μέρος που αφορούσε την προμήθεια αυτών.

Κατόπιν τούτου εξέδωσε Δελτίο Τύπου και το Εμπορικό Επιμελητήριο που είναι το κάτωθι:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ