Συνάδελφοι

Κατόπιν των ενημερωτικών ημερίδων που διοργάνωσε το Τμήμα μας στο Αγρίνιο και Μεσολόγγι με θέμα: «ΚΕΝΑΚ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» αναδείχθηκαν με επιτακτικό τρόπο πολλά προβλήματα γύρω από την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ και κύριο αίτημα των συναδέλφων υπήρξε ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί με κάποιο τρόπο αναβολή στην εφαρμογή του νόμου. Προς τούτο στάλθηκε επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Χρήστο Σπίρτζη προκειμένου να προβεί σε ανάλογες ενέργειες. Η επιστολή του τμήματος κοινοποιήθηκε και προς την αρμόδια Υπουργό κα Τίνα Μπιρμπίλη όπως επίσης και στους Υφυπουργούς κ. Θάνο Μωραϊτη και κ. Γιάννη Μανιάτη προκειμένου να γίνουν άμεσα κοινωνοί των προβλημάτων. Η επιστολή έχει ως εξής:

"Συνάδελφε Πρόεδρε,

 Στο τμήμα μας ολοκληρώθηκαν οι ενημερωτικές ημερίδες με θέμα τον Κ.ΕΝ.Α.Κ. στο Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν μεγάλη , από όλη την Αιτωλοακαρνανία καθώς μέχρι τότε υπήρχε σχεδόν μηδενική πληροφόρηση.

Εκείνο που κυρίως αναδείχθηκε από τις παρουσιάσεις αυτές ήταν η ύπαρξη πολλών και σημαντικών προβλημάτων, τα οποία κατατείνουν σε μη σωστή εφαρμογή του νέου κανονισμού.

Συγκεκριμένα:

 • Το ανέτοιμο των Πολεοδομικών Υπηρεσιών να ανταποκριθούν στον έλεγχο των μελετών. Επίσης πολλοί από τους συναδέλφους των πολεοδομιών δεν προχωρούν σε θεώρηση έστω των μελετών (ευθύνη Μηχανικού) καθώς δεν τους έχει έλθει ανάλογη οδηγία.
 • Η μη έκδοση της ΤΟΤΕΕ για τον Βιοκλιματικό Σχεδιασμό η οποία είναι άκρως απαραίτητη για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 8 «Σχεδιασμός Κτιρίων».
 • Η μη αξιολόγηση και έγκριση των λογισμικών, καθώς δεν έχει στελεχωθεί η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) , που είναι αρμόδια γιαυτό. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να μην προβαίνουν σε αγορά των λογισμικών.
 • Δεν έχει τροποποιηθεί το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) για τις απαιτήσεις υδραυλικών και Η/Μ μελετών που επεκτείνονται για όλα τα κτίρια άνω των 50m2.
 • Η μη σύνταξη καταλόγου προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών γεγονός που κάνει ανεφάρμοστο το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ» καθώς και την σύνταξη Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (Π.Ε.Α.) που απαιτείται από 9-1-2011 για τις αγοραπωλησίες αλλά και τα μισθωτήρια κτιρίων.
 • Η μη αποσαφήνιση ποιες ειδικότητες μηχανικών συντάσσουν την μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου (ειδικότερα ποιοι συνυπογράφουν) καθώς και ο επιμερισμός των αμοιβών αλλά και αν υπάρχει πρόσθετη αμοιβή επίβλεψης.
 • Μνημονεύεται ιδιαιτέρως η επίβλεψη καθώς αυτή με την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ γίνεται ιδιαίτερα πιο υπεύθυνη αλλά και πιο κοπιώδης.
 • Ο μη εφοδιασμός με το λογισμικό της Μ.Ε.Α.Κ. των πολεοδομιών το οποίο ήδη έπρεπε να έχει εγκατασταθεί σε αυτές, και βεβαίως τώρα με τον Καλλικράτη δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιος κρατικός φορέας θα το πράξει (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος ή ΥΠΕΚΑ).

 Είναι γνωστό ότι το ΤΕΕ έχει συμβάλλει με μεγάλη προσπάθεια στην υλοποίηση του ΚΕΝΑΚ και κοινός τόπος όλων μας είναι η επιτυχής εφαρμογή του. Επειδή όμως τα προβλήματα που περιγράφησαν μπορεί να οδηγήσουν σε δημιουργία στρέβλωσης η οποία το κυριότερο θα έχει σαν αποτέλεσμα την απαξίωση του εγχειρήματος από την ελληνική κοινωνία πράγμα που είναι το χειρότερο ως αποτέλεσμα και με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της χώρας, αλλά και την πρωτοφανή μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει παρέμβαση από μέρους σας προς το ΥΠΕΚΑ

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΣ

 1. Μέχρι 1-6-2011 να έχουμε παράλληλη εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ με το προ της 1-10-2010 καθεστώς. Αυτό νομίζουμε ότι δεν αναβάλει απλά την λύση των προβλημάτων για ένα εξάμηνο αλλά θα συνεισφέρει στην ομαλή μετάβαση και επίλυση αυτών.
 2. Το Π.Ε.Α. κτιρίου πρέπει να είναι απαραίτητο για την σύνταξη συμβολαίου αγοράς και μισθωτήριου μετά την 1-6-2011 και όχι να εφαρμοστεί από 9-1-2011.Αυτό προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με περαιτέρω προβλήματα η ήδη βαριά πληγείσα αγορά.
 3. Να επικεντρωθεί η όλη προσπάθεια προκειμένου να γίνει ο κατάλογος των Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών και να ενημερωθούν αυτοί ώστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να «τρέξει» το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ» που θα δώσει άμεση τόνωση στην αγορά αλλά και μέσω αυτού θα αποκτηθεί μια πρώτη εμπειρία.