Συνάδελφοι

το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο διοργανώνεται απο τον Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών. Η πρόσκληση έχει ως εξής:

Πρόσκληση