Συνάδελφοι

αναφορικά με το εξαγγελόμενο πρόγραμμα "Χτίζοντας το μέλλον" και το είδος των επιλέξιμων ενεργειακών επεμβάσεων που προκρίνονται απο το ΚΑ.ΠΕ. ο Πρόεδρος του Τμήματος κ. Ρόκος Κωνσταντίνος απέστειλε προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Σπίρτζη Χρήστο επιστολή εντοπίζοντας επιμέρους θέμα που πιθανόν χρήζει εξέτασης.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε και στην ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθώς και τα Περιφερειακά Τμήματα. Η επιστολή έχει ως εξής:

"Συνάδελφε Πρόεδρε

Ο τεχνικός κόσμος δέχθηκε με χαρά την ανακοίνωση του προγράμματος «Χτίζοντας το μέλλον» η οποία έλαβε χώρα στις 4/11/2010 από την Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα Τίνα Μπιρμπίλη.

Είναι σαφές ότι η εφαρμογή του προγράμματος η οποία θα διαρκέσει εως το 2020 θα προσφέρει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος, στοχεύοντας ταυτόχρονα σε όφελος για τους πολίτες ύψους περίπου 9 δις ευρώ από την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και την σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών του τεχνικού κόσμου, με δεδομένο ότι αναμένονται να πραγματοποιηθούν περί τις 3.100.000 ενεργειακές επεμβάσεις σε υπάρχοντα κτίρια εντός αυτού του χρονικού διαστήματος.

Προφανές είναι ότι ο κόσμος των Μηχανικών και το Τ.Ε.Ε. στηρίζει το όλο εγχείρημα και οφείλει να παρακολουθεί αλλά και να μεταφέρει προβληματισμούς η να προτείνει λύσεις προκειμένου η εφαρμογή του προγράμματος να είναι όσο το δυνατόν επιτυχέστερη.

Προς τούτο θέτω υπόψιν σας ότι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) το οποίο υποστηρίζει τεχνικά και επιστημονικά το πρόγραμμα «Χτίζοντας το μέλλον» έχει αποκλείσει τη λύση της εσωτερικής θερμομόνωσης με χρήση γυψοσανίδας και μονωτικού υλικού, ως επιλέξιμη ενεργειακή επέμβαση.

Με δεδομένο ότι ο ανωτέρω τρόπος θερμομόνωσης αποτελεί σε πλείστες των περιπτώσεων μοναδική εφικτή λύση καθώς γνωρίζουμε ότι η εξωτερική θερμομόνωση (συστήματα θερμοπρόσοψης) σε άλλες περιπτώσεις είναι ανέφικτη (όρια ιδιοκτησίας , διατηρητέα κτίρια , παραδοσιακοί οικισμοί) ή δεν προκρίνεται από τον εργοδότη (ιδιοκτήτη) λόγω δυσκολιών (κανονισμοί πολυκατοικιών, χρήση ικριωμάτων, κόστος υλοποίησης) είναι σκόπιμο το θέμα να εξεταστεί από εσάς και τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. και πιθανόν να απαιτηθεί να επεξεργαστεί το ζήτημα από ανάλογη ομάδα εργασίας.

Ο προβληματισμός έγκειται στο γεγονός ότι ελοχεύει ο κίνδυνος εν τέλει η εφαρμογή του προγράμματος να μην αποδώσει σε όλο το μέγεθος τα αναμενόμενα , καθώς πολλοί ιδιοκτήτες δεν θα μπορούν είτε για τεχνικούς λόγους είτε για οικονομικούς να προβούν στις ενεργειακές επεμβάσεις λόγω των παραπάνω δυσκολιών".