Συνάδελφοι

Κατόπιν του εγγράφου που απεστάλει απο το Τμήμα μας προς τους Αντιπεριφερειάρχες κ. Βασίλη Αντωνόπουλο και τον συνάδελφο κ. Νίκο Υφαντή υπήρξε συνάντηση σχετικά με το ανακύψαν πρόβλημα με τον πρώτο εκ των προαναφερομένων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλης Αντωνόπουλος δεσμεύτηκε ότι σε κάθε περίπτωση το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας θα συνεχίσει να λειτουργεί εκτός απο το Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο.