Συνάδελφοι

Αναφορικά με το πρόγραμμα "ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ" είχε σταλεί επιστολή  με ημερομηνία ανάρτησης 18-1-2011 προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Χρήστο Σπίρτζη  (η οποία κοινοποιήθηκε και προς την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ) στην οποία επισημαίνονταν να επανεξεταστεί το θέμα του αποκλεισμού της εσωτερικής θερμομόνωσης απο το ΚΑΠΕ στο πρόγραμμα, με την ανάλογη αιτιολόγηση και προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος της μη απόδοσης του προγράμματος.

Κατόπιν αυτού υπήρξε και ανάλογη ερώτηση στην Βουλή απο την Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας κα Γιαννακά Σοφία (4-4-2011) για το ίδιο θέμα.

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με απάντησή του πληροφορεί ότι το θέμα έχει διευθετηθεί και δεν υπάρχει αποκλεισμός της εσωτερικής θερμομόνωσης απο το πρόγραμμα "ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ" . Αναλυτικά η απάντηση έχει ως εξής:

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ