Συνάδελφοι

Προς ενημέρωση και λόγω της σημασίας του θέματος αναρτάται το αίτημα του συναδέλφου Θανάση Μπούμη μέλους της Δ.Ε. του ΤΕΕ προς τον Πρόεδρο κ. Χρήστο Σπίρτζη και τα μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ με θέμα :«Εισαγωγή θέματος στην Η.Δ. της συνεδρίασης της Δ.Ε. της   Τρίτης 24 Μαΐου 2011». Το αίτημα έχει ως εξής:

 ΑΙΤΗΜΑ