Συνάδελφοι

Αναρτάται επιστολή του Συλλόγου Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδας η οποία εστάλη προς το ΥΠΕΚΑ σχετικά με την παράταση Π.Ε.Α. για μισθώσεις και το Μητρώο Προσωρικών Ενεργειακών Επιθεωρητών. Η επιστολή έχει ως εξής:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ