Αναρτάται επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Χρήστος Σπίρτζης προς τους Υπουργούς κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου (ΥΠΕΚΑ) και κ. Ιωάννη Ραγκούση (ΥΠΟΜΕΔΙ) με την οποία ζητείται αναστολή εφαρμογής του Ν. 3919/2011. Επίσης αναρτάται η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ και το ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ το οποίο προτάθη προς το Υπουργείο απο το ΤΕΕ. Η Επιστολή, η Αιτιολογική Έκθεση και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος έχουν ως εξής:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΕΚΘΕΣΗ - ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ.