Συνάδελφοι

Είναι γνωστό ότι τα φαρμακεία τα ανήκοντα στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Τριχωνίδος δεν χορηγούν επι πιστώσει φάρμακα προς τους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ από το Μαϊο του 2010 κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Πληροφορούμε ότι αυτό συμβαίνει όσον αφορά τα φαρμακεία της περιοχής Τριχωνίδος και μόνο δηλαδή αυτά που βρίσκονται στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αγρινίου και του Δήμου Θέρμου.

Γίνεται σαφές ότι όλα τα άλλα φαρμακεία εκτός της ανωτέρω περιγραφείσας περιοχής χορηγούν φάρμακα επι πιστώσει και τούτο αποσαφηνίζεται γιατί αποτελεί διέξοδο για τους συναδέλφους του Αγρινίου εως την οριστική λύση του προβλήματος.

Το πρόβλημα είναι δυνατόν να λυθεί είτε όταν ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Τριχωνίδος με νέα απόφαση του Δ.Σ. αρχίσει και πάλι να χορηγεί επι πιστώσει φάρμακα, είτε όταν μεμονωμένα φαρμακεία της περιοχής Τριχωνίδος υπογράψουν συμβάσεις με το ΤΣΜΕΔΕ.

Συνάδελφοι

Είναι ευνόητο ότι η μετακίνηση και η αγορά των φαρμάκων εκτός περιοχής Αγρινίου (Αιτωλικό, Μεσολόγγι, Αμφιλοχία κ.λ.π.) όλο και περισσοτέρων από εμάς θα αποτελέσει μοχλό πίεσης προς λύση του προβλήματος.