Συνάδελφοι

Σχετικά με τη διενέργεια σεμιναρίων, που θα πραγματοποιηθούν προκειμένου να εκπαιδευτούν οι υποψήφιοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές προκειμένου να στελεχωθεί το Μητρώο Μονίμων Ενεργειακών Επιθεωρητών το ΥΠΕΚΑ προχώρησε σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς Φορείς Εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Θυμίζουμε ότι το Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών θα βρίσκεται σε ισχύ εως 26-10-2011. Η πρόσκληση έχει ως εξής:

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ