Συνάδελφοι

Αναρτάται επιστολή του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.) προς τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. κ. Γεώργιο Παπακωνσταντίνου με θέμα: "Ρύθμιση Αυθαιρέτων Κατασκευών σε συνάρτηση με την δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου" στην οποία εντοπίζεται η διαφαινόμενη έλλειψη πρόβλεψης κάθε αντισειμικού ελέγχου αυτών. Η επιστολή έχει ως εξής:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ