Συνάδελφοι

Για την υποβολή των βιογραφικών όσων επιθυμούν να είναι υποψήφιοι εισηγητές του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ στα εξειδικευμένα μαθήματα για την Πιστοποίηση των Ενεργειακών Επιθεωρητών (ανάρτηση ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα 2-9-2011) ορίζεται καταληκτική ημερομηνία εως και την Τετάρτη 14-09-2011.