Συνάδελφοι

Αναρτάται Ανακοίνωση - Δελτίο Τύπου του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων - ΙΕΚ Αγρινίου - για νέες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο κατάρτισης 2011. Η Ανακοίνωση έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ