Συνάδελφοι

Αναρτάται έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων καθώς και η συννημένη καταγγελλία προς την Ε.Ε. (site Σ.Ε.Δ.Ε. Αγρινίου) σχετικά με τα κατώτατα και ανώτερα όρια τάξεων Μ.Ε.ΕΠ. τα οποία εφαρμόζονται για την συμμετοχή σε δημοπρασίες. Το έγγραφο και η καταγγελλία έχουν ως εξής:

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ