Συνάδελφοι

Αναρτάται απόσπασμα απο τα επίσημα πρακτικά της Βουλής (συνεδρίαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2011) στην οποία ψηφίστηκε το σχετικό Σχέδιο Νόμου. Τα πρακτικά έχουν ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ