Συνάδελφοι

Αναρτάται το Ν/Σ για την Αυθαίρετη Δόμηση στην τελική του μορφή. Το Ν/Σ με τις ανάλογες παραπομπές έχει ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ