Συνάδελφοι

Ανάρταται η Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Οικονομική & Διοίκηση για Μηχανικούς" του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου για το 2011-2012. Η προκήρυξη έχει ως εξής:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ