Αναρτώνται πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία ηλεκτρονικής υποδοχής αιτήσεων για την ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών του Ν. 4014/2011 καθώς και για την καταβολή του τέλους υπαγωγής όσο και του προστίμου.

Επίσης το ΤΕΕ απο Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011 θα λειτουργήσει τηλεφωνική γραμμή ανταλλαγής πληροφοριών.

Αναλυτικά:

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=762&language=el-GR