Συνάδελφοι

Αναρτάται ανακοίνωση - διευκρινήσεις γύρω από τις αμοιβές του Μηχανικού σχετικά με τις ρυθμίσεις αυθαιρέτων όπως αυτές δόθηκαν από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Οι διευκρινήσεις είναι:

ΑΡΧΕΙΟ