Αναρτάται η εγκύκλιος 13 σχετικά με τον Ν. 4014/2011 περί αυθαιρέτων οποία εξεδόθη από το ΥΠΕΚΑ.

Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

ΑΡΧΕΙΟ