Συνάδελφοι
Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011 καί ώρα 17:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου (1ος όροφος) στο Αγρίνιο θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εσπερίδα με θέμα: "ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ".
Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως εξής:
 

17:30-17:45 Προσέλευση - Εγγραφές

17:45-18:00 Χαιρετισμοί

18:00-18:30 Παπαδάκης Ευάγγελος, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας ,

"Ανθεκτικότητα Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα - Αίτια & Πρόβλεψη”

18:30-19:00 Αποστολόπουλος Χάρης, Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, 

 "Αποτίμηση των Συνεπειών της Διάβρωσης του Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος"

19:00-19:30 Ροδόπουλος Χρήστος, Δρ. Μηχαν. Μηχανικός, επισκ. Καθ. Κεντρο Expertise of Structural Mechanics, Πανεπιστήμιο Monash

"Ενόργανες Μετρήσεις Αποτίμησης Ανθεκτικότητας Κατασκευών & Επισκευές",

19:30-20:00  Καραμάνης Δημήτρης, Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας

"Κτίρια Χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης"

 

20:00-20:30 Ερωτήσεις & Συζήτηση