Η Δ.Ε. του Τμήματος Αιτωλ/νίας του ΤΕΕ αποφάσισε τη σύσταση Ομάδας Εργασίας η οποία ως αντικείμενο θα έχει την «Διαμόρφωση πρότασης για καθιέρωση Αναδιανεμητικού Λογαριασμού στους Μηχανικούς».

Προκειμένου να επιτευχθεί η στελέχωση της Ομάδας Εργασίας παρακαλούμε τους συναδέλφους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, με αίτησή τους συνοδευόμενη απο βιογραφικό σημείωμα, ταχυδρομικά στα γραφεία του Τμήματος, Π. Σούλου 11, 30100 Αγρίνιο, ή με fax στον αριθμό 2641031506 ή με e-mail στην δ/νση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., έως τις 20 Νοεμβρίου 2011