Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Χρήστο Σπίρτζη και τα μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ απεστάλει σχετικά με το κρίσιμο θέμα της αύξησης των ασφαλίστρων του ΤΣΜΕΔΕ αλλά και την εφαρμογή του Ν. 3919/2011.
Η επιστολή κοινοποιήθηκε στα Περιφερειακά Τμήματα και στάλθηκε και στο ενημερωτικό δελτίο του ΤΕΕ.
Η επιστολή έχει ως εξής: