Αναρτώνται χρήσιμες ερωτήσεις - απαντήσεις οι οποίες έχουν δοθεί από το ΥΠΕΚΑ μέσω της ιστοσελίδας του και οι οποίες λύνουν κρίσιμα ζητήματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί Για παράδειγμα η υπ. αριθμ. 5 ερώτηση του 3ου μέρους απαντά επαρκώς για το μείζον θέμα της υπαγωγής στη ρύθμιση υποχρεωτικά ή όχι αυθαίρετης κατασκευής η οποία εν μέρει είναι δυνατόν να νομιμοποιηθεί με το άρθρο 22.


Μέρος γ' 26.10.2011
Μέρος β' 20.10.2011
Μέρος α' 29.09.2011


Επίσης μέσω της διεύθυνσης www.iekemtee.sqlearn.gr μπορεί όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει δωρεάν το σεμινάριο του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ και στο οποίο επίσης μπορεί να βρει χρήσιμες ερωτήσεις απαντήσεις.

Ερωτήματα μπορεί να θέτει ο κάθε συνάδελφος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δοθεί απ' το υπουργείο και είναι  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.