Συνάδελφοι

σύμφωνα με τον νόμο 3919/2011 ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ απο 2 Ιουλίου 2011, οι αμοιβές των Μηχανικών ορίζονται απο την γραπτή συμφωνία του Μηχανικού με τον πολίτη.

Ειδικότερα για τις αμοιβές τις σχετικές με την ρύθμιση των αυθαιρέτων έχουν υπάρξει σχετικές διευκρινίσεις (ανάρτηση ιστοσελίδα του Τμήματος με ημερομηνία 13-10-2011) απο το ΤΕΕ.

Αναρτούμαι ένα πρότυπο σύμβασης - ανάθεσης προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για βοήθεια των συναδέλφων.

Σημειώνεται ότι τούτο δεν είναι υποχρεωτικό ως περιεχόμενο και μπορεί απλώς να βοηθήσει για τις συμφωνίες που αφορούν τις ρυθμίσεις αυθαιρέτων. 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ