Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπ΄οψιν το αίτημα πολλών πολιτών ανακοίνωσε στις 22-11-2011 την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στην ρύθμιση των αυθαιρέτων μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου 2011