ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ημερίδα με θέμα: «Σχεδιασμός φορέων από σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2» διοργάνωσε το Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας του Τ.Ε.Ε. στα πλαίσια της συνεχούς επιστημονικής ενημέρωσης των μελών του Μηχανικών.

Η Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2010 στο Παπαστράτειο Μέγαρο στο Αγρίνιο, έγινε με την Επιστημονική Υποστήριξη του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος ΤΕΕ και με μεγάλη συμμετοχή Μηχανικών.

Εισηγητές της ημερίδας ήταν:

Ειρήνη Κανιτάκη, ΠΜ, Επιστ. Συνεργάτης ΕΜΠ, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος με θέμα: «Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες» και «Λεπτομέρειες οπλίσεως και κατασκευαστικές λεπτομέρειες δομικών στοιχείων σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 2 και 8».

Θεόδωρος Δραγκιώτης, ΠΜ, μέλος της ΔΕ ΤΕΕ, Υπεύθυνος Επιστημονικού Έργου με θέμα : «Ανθεκτικότητα – Επικαλύψεις»

Ευάγγελος Μακρυκώστας, ΠΜ, Αντιπρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος με θέμα : «Στατική ανάλυση»

Πλούταρχος Γιαννόπουλος, ΠΜ, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ , Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος με θέμα: «Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη»

Μαρίνος Καττής, Δρ. ΠΜ, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ με θέμα: «Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι Διάτμησης – Στρέψης – Διάτρησης»

Μιλτιάδης Χρονόπουλος, ΠΜ, Επιστ. Συνεργάτης ΕΜΠ με θέμα : «Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας : Ρηγμάτωση – Παραμορφώσεις»