Το θέμα της ύπαρξης ελάχιστου αριθμού Ενεργειακών Επιθεωρητών στον Νομό και το πρόβλημα που δημιουργείται στους συναλλασσόμενους, στις περιπτώσεις που απαιτείται Ενεργειακό Πιστοποιητικό, απασχόλησε την Δ.Ε. κατά την 15η/1-10-2015 συνεδρίασή της και απεφασίσθη να σταλεί επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Πάνο Σκουρλέτη η οποία έχει ως εξής:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ