Η Δ.Ε. του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας κατά την 16η/21-10-2015 συνεδρίασή της αποφάσισε την σύσταση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την υποβοήθηση της Δ.Ε. του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για την επεξεργασία του Χωροταξικού Σχεδίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Καλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα εργασίας, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση και βιογραφικό στα γραφεία του ΤΕΕ/Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας (Πάνου Σούλου 11, Αγρίνιο) ή να αποστέλλοντας τηλεομοιοτυπία (φαξ) στο 26410-31506 ή email στην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. εως την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015.