Εν όψει Συμφωνητικού το οποίο επίκειται να υπογραφεί μεταξύ ΔΕΠΑ Α.Ε.- Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας - ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας και ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας καλούνται οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται για την συμμετοχή των, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση και βιογραφικό στα γραφεία του ΤΕΕ/Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας (Πάνου Σούλου 11, Αγρίνιο) ή να αποστέλλοντας τηλεομοιοτυπία (φαξ) στο 26410-31506 ή email στην διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. εως την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015.

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας έχει την υποχρέωση να συνδράμει, όσον αφορά την Αιτωλοακαρνανία, στα εξής:

  • Τη Συλλογή στοιχείων ενεργειακών καταναλώσεων στους μεγάλους ιδιώτες καταναλωτές (Βιομηχανία- Μεταποίηση κλπ), μεγάλους δημόσιους καταναλωτές (Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία κα), στους αγροτικούς καταναλωτές (αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφία), αστικές καταναλώσεις (οικιακής και επαγγελματικής δραστηριότητας)
  • Διερεύνηση πιθανής χωροθέτησης εγκαταστάσεων αποθήκευσης – διανομής
  • Εκτίμηση για την Βιωσιμότητα-Σκοπιμότητα
  • Περιβαλλοντική εκτίμηση όχλησης για τις πιθανές περιοχές χωροθέτησης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης – διανομής