Αναρτάται το σχέδιο σύμβασης για τη μελέτη: "ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ" όπως αυτή μας αποστάλθηκε απο την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου προκειμένου να αναρτηθεί . Το σχέδιο σύμβασης έχει ως εξής:

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ