Συνάδελφοι

Ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται εως και την 29/01/2016 η αποχή - απεργία των εκπροσώπων του ΤΕΕ και της ΕΜΔΥΔΑΣ απο Συμβούλια και Επιτροπές στις οποίες-α αυτοί έχουν οριστεί.