Συνάδελφοι

Αναρτάται το υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: οικ./4804/2-2-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο : «Αρμοδιότητες Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής κατά την εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ.)» καθώς και το σχετικό αυτού έγγραφο με αριθμ. Πρωτ.: οικ/50838/23-11-2015.

 

Το υπ΄αριθμ. Πρωτ.: οικ./4804/2-2-2016 έγγραφο

Το υπ΄αριθμ. Πρωτ.: οικ/50838/23-11-2015 έγγραφο