Παρατείνεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποψηφιότητες μελών Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής μέχρι την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016.

Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να καταστούν υποψήφιοι, προκειμένου μέσω κληρώσεως (η οποία διενεργείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ) να οριστούν μέλη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, να αποστείλουν σχετική δήλωση υποψηφιότητας στα γραφεία του Τμήματος Π. Σούλου 11 Αγρίνιο 2ος όροφος ή στο φαξ: 26410-31506 ή στο email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., η οποία να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό.

Σημειώνεται ότι για να καταστεί κάποιος υποψήφιος πρέπει να πληρεί (άρθρο 23 Ν. 4030/2011) δύο από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Εξαετή αρχιτεκτονική εμπειρία

β. Διάκριση σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς

γ. Δημοσιεύσεις επί αρχιτεκτονικών θεμάτων

δ. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε αρχιτεκτονικές σχολές