ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 

 Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης  και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν

 τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του  Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Σχεδιασμός και

 Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού» (ΣΑΤΠ) για το ακαδημαϊκό έτος  2016-2017.

 Οι φάκελοι υποψηφιότητας που θα ληφθούν υπόψη για τη διαδικασία επιλογής, θα πρέπει να έχουν σταλεί στη Γραμματεία του ΣΑΤΠ μέχρι και τη Δευτέρα 27

 Ιουνίου 2016 (ηλεκτρονικά ή με σφραγίδα / απόδειξη ταχυδρομείου).

 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι-ες καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα ΣΑΤΠ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., καθώς και στη

 Γραμματεία του ΣΑΤΠ (Τρίτη-Πέμπτη, 14.00-19:00) τηλέφωνα 24210-74494 &  24210-74399, φαξ & τηλέφωνο 24210-74381, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης μπορεί να βρεθεί στο

 http://tourismculture-pms.uth.gr/index.php/el/anakoinoseis/213-prokiryksi-satp-gia-to-akadimaiko-etous-2016-2017