Συνάδελφοι

Με την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (από 2/12/2016) τα Περιφερειακά Εργαστήρια (πρώην νομαρχιακά) ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ να προβούν σε ελέγχους.

Προκειμένου να υπάρξει σχετική θεραπεία του προβλήματος, απεφασίσθη από την Δ.Ε. να γίνει παρέμβαση προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία έχει ως εξής:

 

ΑΡΧΕΙΟ