Συνάδελφοι

Λόγω του εκ νέου ορισμού (για δεύτερη συνεχόμενη θητεία) του συναδέλφου Φελούκα Παναγιώτη ως μέλος και Προέδρου του Σ.Α. της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, γεγονός το οποίο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4030/2011, η Δ.Ε. αποφάσισε ομόφωνα να παρέμβει μέσω επιστολής που στάλθηκε προς τον κ. Παναγιωτόπουλο Διονύσιο ο οποίος ασκεί χρέη Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η επιστολή έχει ως εξής:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ